Ons nieuws

Home » Nieuws » Flexibele arbeid

Flexibele arbeid

Flexibele arbeid: een strategisch instrument binnen de huidige arbeidsmarkt

 

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is bij organisaties steeds meer behoefte naar flexibiliteit binnen het personeelsbestand die past binnen de fluctuerende markt. Wanneer er op een juiste manier wordt geïnvesteerd in een flexibele schil, kan dit voor een  organisatie een interessant strategisch instrument zijn. Op deze manier wordt er direct ingespeeld op vraag en aanbod en tegelijkertijd kunnen kosten worden bespaard.

 

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Externe medewerkers worden een steeds belangrijker onderdeel in het personeelsbestand van organisaties. Uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat 38% van de beroepsbevolking niet werkt via een vast contract maar als uitzendkracht, payrollkracht, freelancer, zzp’er of via een tijdelijk contract. Daarnaast werkt meer dan 50% van alle bedrijven met flexibel inzetbaar personeel. Flexibilisering is een belangrijk aspect binnen de huidige arbeidsmarkt die zich onverminderd zal doorzetten.

 

Strategisch inzetten van flexibele arbeid

Bij PRO zien we dat vooral veel groeiende organisaties graag de flexibele schil willen creëren of uitbreiden. En dat is te begrijpen. Flexibiliteit in het personeelsbestand levert namelijk meerdere voordelen op:

  • Goed aanpassingsvermogen
    Met een flexibele schil zijn organisaties in staat om hun personeelsaanbod snel te kunnen aanpassen aan de marktvraag. Uit onderzoek van TNO blijkt dat dit voor alle sectoren binnen de arbeidsmarkt een belangrijk motief is om meer flexibiliteit te creëren of uit te breiden. Op deze manier worden organisaties wendbaarder bij onder andere tijdelijke pieken in de hoeveelheid aan werk.
  • Specifieke kennis

Bij voornamelijk overheidsinstanties, het onderwijs of de zakelijke en financiële dienstverlening wordt de flexibele schil vaak gecreëerd en ingezet voor de invulling van de specifieke vraag naar kennis of ervaring.

  • Arbeidskosten

Het werken met flexibel inzetbaar personeel kent vaak ook financiële voordelen. Door flexibele arbeidscontracten via een payroll- of uitzendorganisatie kunnen arbeidskosten namelijk aangepast worden aan vraag en aanbod binnen de organisatie. Met flexibel inzetbaar personeel kan hiernaast een groot deel van de financiële onzekerheid worden beperkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ziektekosten die komen kijken bij een langdurig zieke vaste medewerker.

 

Investeren in de flexibele schil

De inzet van flexibel personeel past niet alleen bij de steeds veranderende marktvraag, maar ook bij de manier hoe de nieuwe generatie graag werkt. Het werken op flexibele basis is populair en zorgt voor een goede opstap naar de arbeidsmarkt. Een juiste balans tussen vast en flex binnen uw organisatie is hierbij belangrijk. Een ‘ideale’ flexibele schil bestaat echter niet, het blijft maatwerk. Het investeren in onder andere de ontwikkelingsmogelijkheden van het flexibel inzetbare personeel is van groot belang. Hoge mate van betrokkenheid en inzet zorgt voor een hogere kwaliteit van dienstverlening en snellere beschikbaarheid van personeel. Bij PRO nemen we goed werkgeverschap met daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden dan ook erg serieus. Zo hebben we in samenwerking met het NTI een uitgebreid opleidingsaanbod samengesteld. Medewerkers kunnen hier voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling diverse opleidingen, trainingen en cursussen met korting volgen. Door deze en onze andere medewerkersvoordelen willen we op een juiste manier investeren in onze medewerkers.

 

PRO Payroll is gespecialiseerd in het aanbieden van payrolldiensten voor werkgevers en intermediairs. Met de payrolldienstverlening geeft u naast alle administratieve taken en personele risico’s ook het juridische werkgeverschap uit handen. Dit zorgt onder andere voor meer flexibiliteit, kosten- en tijdbesparing. 


alle nieuwsberichten